logo
 • Élet Úton program

  A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Almási Tagintézménye is azon szerencsések közé került, akik az „Élet Úton” pályázat első fordulójának nyertesei közé kerültek.

  A pályázat a baleset-megelőzés, biztonságos közlekedés szabályaira hívta fel a gyermekek, pedagógusok, szülők figyelmét. Itt szeretnénk megköszönni a teszt kitöltésében résztvevő szülők segítségét, akik együtt töltötték ki gyermekükkel a közlekedésre vonatkozó kérdéseket, valamint azok szülők közreműködését, akik részt vettek a délutáni játékos vetélkedőn.

  A pályázat segített minket abban, hogy felmérjük, mennyire vannak gyermekeink tisztában a helyes közlekedés szabályaival, mennyire ismerik a rájuk vonatkozó táblákat, rendőri jelzéseket. Ennek tudatában mi, pedagógusok is igyekszünk minél többet megtenni annak érdekében, hogy gyermekeink az utcára kilépve biztonságban érezzék magukat. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a pályázat kiírását, hiszen így lehetőségünk nyílt a legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben való terjesztésére.

   

  Vizhányó Éva Nóra

  tagintézményvezető-helyettes

 • TÁMOP-3.1.5-09/A-2 – Pedagógusképzések

  A Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 2010-ben sikeresen pályázott a TÁMOP-3.1.5-09/A-2, Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című projektre. Az intézmény 20 millió forintot nyert, melyet pedagógusképzésekre fordíthatott.

  A Makói Általános Iskola e pályázat keretein belül 5 fő kolléga beiskolázását tudta finanszírozni, melynek köszönhetően mind az 5 fő újabb diploma megszerzésére keríthetett sort. Öt féle képzésben vettek részt a kollégák: Bálint Andrea mentorképzésen, Nagy Mária vezetőképzésen, Kiss Andrea kisgyermekkori befogadó nevelés című képzésben, Barócziné Haluszka Zsuzsanna fejlesztőpedagógus képzésben és Szabó Zsuzsanna mentálhigiéné az iskolában elnevezésű képzésben. Mindez az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

  Zárótanulmány

  Résztvevő pedagógusok beszámolói:

  Bálint Andrea 
  Barócziné Haluszka Zsuzsanna 
  Kiss Andrea 
  Nagy Mária 
  Szabó Zsuzsanna

 • TÁMOP 3.1.1 11 / A XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) kiemelt projekt – Referenciaintézménnyé minősítés

  ADD_CONTENT_HERE
 • ITEM_TITLE

  „Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van,

  az kezdjen el valami jót tenni,

  és meglátja, milyen sokan oda állnak mellé”

  (Böjte Csaba)

  A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2010-ben előminősítést szerzett. 2015 januárjáig kerül sor az intézmény záró minősítési eljárására. A minősítő testület pozitív döntése esetén az intézmény megszerzi a „minősített referenciaintézmény” címet, mely a TÁMOP 3.1.1 projekt II. szakasz fenntartási időszakának végéig szól.

  A minősítés záró szakaszának eljárásrendjét 2013. június 3-án hagyta jóvá az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára. Intézményünk a referenciaintézményi szerepkörre felkészült, így a jóváhagyott eljárásrend alapján 2014 októberében kezdődne a minősítési eljárás.

  A minősítési eljárás terve

  Célunk: A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézménnyé, referenciahellyé való minősítés megszerzése mindkét intézményben, illetve az Almási Tagintézményben az infó-kommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézménnyé, referenciahellyé válás elérése.

 • TÁMOP-4.1.2. B. 2 – Részvétel a Mentorháló 2.0 projektben

  A Szegedi Tudományegyetem és konzorciumi partnerei az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül támogatást nyertek a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 számú, „MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM”című projekt megvalósítására.

  A projekt fő célja a tudásalapú gazdaság, a tudástársadalom elvárásaihoz innovatívan alkalmazkodó, annak fejlődését elősegítő pedagógusképzés kialakítása és továbbfejlesztése a dél-alföldi régióban. A projekt keretében a Dél-alföldi Régió valamennyi pedagógusképző intézményének együttműködésével megvalósuló szakmai-tartalmi fejlesztések lehetőséget kínálnak a pedagógusképzés tartalmi/módszertani megújítására

  A MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM megvalósítása során kiemelten fontos feladatnak tekintik a köznevelési és felsőoktatási intézmények együttműködésének bővítését, a korábban kialakított hálózati együttműködés továbbfejlesztését.

  A projekt megvalósítása során létrejövő Térségi Pedagógiai Központ és a projekt hálózati szervező munkája eredményeként a Dél-alföldi Régió köznevelési intézményei közül 15+67 intézménnyel kívánnak szoros szakmai együttműködést kialakítani, melynek keretein belül lehetőség nyílik ezen intézmények fejlesztésére, tanuló szervezetté válásának professzionális támogatására.

  Intézményünket az a megtiszteltetés érte, hogy a Csongrád megyében a kiválasztott 15 intézmény közé kerülhettünk.

  A projekt kínálta lehetőségek:

  • a tanuló szervezetté válást támogató szervezetfejlesztésben való részvétel

  (szervezeti diagnózis, az intézmény vezetésének és pedagógusainak teljes körű viselkedési tesztre épülő kompetenciavizsgálata, szervezeti jellemzők vizsgálata, szervezeti profil elkészítése)

  • rövid (30-60 órás) pedagógus továbbképzéseken, valamint szakvizsgás képzéseken (pl. mentorképzés, tanfelügyelő szakirányú továbbképzés, gyógypedagógiai mentorképzés) való ingyenes részvétel
  • szakmai rendezvényeken, fórumokon való ingyenes részvétel
  • közoktatási/köznevelési intézmények számára szervezett műhelyfoglalkozások, bemutató foglalkozások, minikonferenciák, helyi/járási/megyei szakmai események közös szervezésébe való bekapcsolódás
  • a régió pedagógusképzésének fejlesztésébe való bekapcsolódás (egyes pedagógusképzési programok kimeneti kompetenciaprofiljának megalkotása, validálása, a pedagógus életpálya modellhez illeszkedő szakmai elvárások közös értelmezése, az előrehaladást segítő, fejlesztő célú mérőeszközök kidolgozása, illetve alkalmazása, az intézmény fejlesztését empíriára alapozó kérdőíves vizsgálatok megvalósítása, pedagógusképzések vizsgálata, visszajelzések)
 • TÁMOP-3.1.4 B – 13/1 – „Köznevelés az iskolában” – Mentoráló intézmény

  http://makohirado.hu/varos-es-videk/tanarokat-is-tanitanak-az-almasi-suliban

  A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – az ország 299  iskolája egyikeként – elnyerte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a „Köznevelés az iskolában” pályázatán a Mentoráló intézmény címet.

  Intézményünk, a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is sikeresen pályázott a Mentoráló intézmény cím elnyerésére. Az intézmény Almási tagintézménye a jövőben módszertani központként segítheti a többi állami iskolát a már bevált gyakorlatuk átvételében és alkalmazásában.

  Műhelymunkák az Almási Tagintézményben

  Az Almási tagintézményben a projekt keretében szerveznek műhelymunkákat Kréz Tibor vezetésével.

  A bemutató foglalkozások, majd az azt követő műhelymunkák lehetőséget adnak a környező iskolák pedagógusai számára, hogy megismerkedjenek a szavazórendszer oktatásban való használatával.

  Az érdeklődő pedagógusok megtekinthetik a szavazórendszer használatát a gyakorlatban is. A feladatsor kérdéseire a gyerekek a SMART Response szoftver, a SMART Response interaktív feleltető- és szavazórendszer és az aktívtábla segítségével adtak válaszokat. Az eredményeket kiértékelik, megbeszélik a további felhasználás néhány kérdését. A kollégák is kézbe foghatják, kipróbálhatják az eszközt, azaz a SMART Response interaktív feleltető- és szavazórendszerrel adhatnak választ. Megismerhetik a létrehozható feladat-típusokat, a szavazórendszer előnyeit, lehetőségeit, korlátait.

  A műhelymunkákra minden hónapban sor kerül, ahová a tagintézmény várja az érdeklődő pedagógusokat.