logo

1902772_425402204270293_1281406021_n  „A művészeti tevékenység egyik legnagyobb hatása, hogy fejleszti a személyiséget, egyéb, nem művészi képességeinket, az emberek életének értelmét adhatja. A művészetekkel való foglalkozás erősíti identitástudatunkat, segíti megtalálni egyéni hangunkat. Új utakat nyit, személyiségünk határait szélesíti, képessé tesz arra, hogy hagyományainkat új módon lássuk, megadja annak lehetőségét, hogy meghatározzuk, hol a helyünk széttöredezett világunkban.

A művészetek, a zene az élet alkotó energiáit adják. Fejlesztik a gondolkodást, a koncentrációt, a kooperáció készséget, a kockázatvállalást, a nyitottságot, az intuíciót, a spontaneitást, a bizalmat és önbizalmat. Erősíti a képességet és szándékot arra, hogy az értékes dolgokat észrevegyük, kutassunk a felszín alatt. A demokráciában elkerülhetetlen, hogy minden egyéni kreatív hang meghallgatásra találjon. A művészeti tevékenységekben való részvétel támogatása is kötelessége azoknak a társadalmaknak, amelyek nemzeti kultúrájuk megőrzését, továbbadását szeretnék. A vertikális és horizontális, a nemzeti és a klasszikus kultúrák kölcsönös kapcsolata, egymásra hatása ugródeszka lehet a kreatív jövő számára egy nyitott táradalomban.”

(Peter Renshaw Az Európai Zenei Tanács 2003 novemberében tartott ülésének bevezető előadásából)

A művészeti nevelés a személyiségfejlesztés sajátos eszköze, lényege a kreativitás, az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás fejlesztése, a kíváncsiság és az alkotókedv felkeltése, melyekben nagy szerepet kapnak az intellektuális tényezők mellett az érzelmek és a motiváció is.

A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete a művészeti oktatás iránt elhivatott és magasan képzett művésztanáraival már több évtizede évről-évre bizonyítja a szakma és a növendékek felé való elkötelezettségét. Számos országos és nemzetközi versenyeredmény és több művészeti pályát választó növendék igazolja, hogy a művészeti oktatás intézményünkben színvonalason folyik. Szívügyünknek tekintjük, hogy minden bennünket választó növendék megszeresse az általa választott művészeti ágat és a mindennapjait gazdagítsa a zene, a tánc, a képzőművészet iránti szeretet és érzékenység.

Kérem, tiszteljenek meg bennünket bizalmukkal, hogy együtt munkálkodhassunk gyermekeink szebb jövőjéért!